Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.