Åbo Akademi

Adress
  • Turku

    Finland

Här hittar du oss

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Åbo Akademi är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.