Åbo Akademi

  • Postadress

    Turku

    Finland

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Åbo Akademi är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.