Personlig profil

Biografi

Researcher in General History, concentration on West African sociopolitical and economic cycles, identifying patterns, wildcards, black-swans, trends and mega-trends that shape our perception of reality, time and space. Understanding layered causes and effects that disturb past and present spaces to fortify the capacity for anticipating and creating alternative futures.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Martins Kwazema är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler