Personlig profil

Forskningsintressen

Jag disputerade 2019 på en avhandling om Herakleons kommentar till Johannesevangeliet från 100-talet, som nu har givits ut som monografi på Mohr Siebecks förlag. Sedan dess har min forskning kretsat dels kring genrefrågor i tidig kristen litteratur, särskilt hur evangeliernas genretillhörighet ter sig i relation till samtida litteratur, dels kring de många apokryfa berättelser om lärjungarna som cirkulerade från 100-talet och framåt.  I mitt postdoc-projekt vid Åbo Akademi söker jag kombinera dessa två intressen genom att undersöka hur idealbilden av kristet lärjungaskap utvecklat sig inom genren tidigkristna apostlaberättelser.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Externa befattningar

docent i bibelvetenskap, Uppsala universitet

15 dec. 2022 → …

studierektor (tjänstledig), Enskilda Högskolan Stockholm

5 aug. 2019 → …

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Carl Johan Berglund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.