Organisationsprofil

Organisationsprofil

Som ett universitet grundat uttryckligen för att tjäna den finlandssvenska minoritetens behov, har vi under vår 100-åriga existens byggt upp en betydande expertis på minoritetsforskningens område.

Idag profilerar vi oss genom vårt breda perspektiv på minoritetsforskning. Fokus är mångvetenskapligt och globalt. Det inkluderar såväl äldre som nyare minoriteter, liksom de processer genom vilka minoriteter blir till och det slags motstånd som dylika processer genererar. Profilområdet har fokus på minoritetskultur och -identitet; diskriminering, lika rättigheter och demokrati; processer genom vilka minoriteter har blivit till historiskt och minoritetspositioner i historien; samt kulturellt och språkligt sensitiv lärarutbildning.

Åbo Akademi är ensamt om att i den här omfattningen satsa på minoritetsforskning i Finland. Ambitionen är att skapa ett världsledande centrum för minoritetsstudier och -forskning som förenar innovativ högklassig forskning och undervisning med ett aktivt socialt engagemang i syfte att bidra till att utmana de mekanismer som skapar utanförskap och verka för ökad inkludering och jämlikhet.

Mer information om profileringsområdet, exempelvis när det gäller kommande evenemang, återfinns även på våra hemsidor: https://www.abo.fi/minoritetsforskning.

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Minoritetsforskning är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.