Foto av Islam Abdalaziz
20212021

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, Social Exclusion, Åbo Akademi

Tilldelningsdatum: 20 dec. 2021

Fil. kand., Economics and Political Science, Future University in Egypt

Tilldelningsdatum: 1 juli 2014

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Islam Abdalaziz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler