Foto av Ria Heilä-Ylikallio
1986 …2021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Forskningsområden: Läs- och skrivpedagogik, Literacy, estetiska lärprocesser. Utveckling av undervisning och lärarutbildning i svenska och litteratur från förskola till och med gymnasium särskilt skolspråket svenska som L1 i Finland. Aktuella projekt: * Skrivkompetensprojektet, * DivEd ( Regeringens spetsprojekt, Kieli ja kulttuuritietoinen koulutus), * Nordic Early Literacy, * Case:BSS Forsknings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola, * Kartläggning av modersmålsdidaktisk forskning i Finland och övriga nordiska länder, * OVET (Regeringens spetsprojekt, utveckling av urvalsprov till lärarutbildningar), Nätverk: NNMF Nordiskt nätverk för modersmålsdidaktisk forskning, ARLE The International Association for Research in L1 Education.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ria Heilä-Ylikallio är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 6 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.