Personlig profil

Forskningsintressen

Affekt, temporalitet, kulturell hållbarhet, hatretorik, debattkultur och aktuella samhällsfrågor i media. 

Biografi

Projektforskare "Destabiliserade temporaliteter", Riksbankens Jubileumsfond/Åbo Akademi m.fl. (2024–2027).

Projektforskare "Språkhat – en mångvetenskaplig undersökning av hatretorik mot språkliga minoriteter i Finland, Sverige och Ryssland", Konestiftelsen/Östra Finlands universitet (2024–2027). 

Projektforskare "Rurala stannare : En studie av stannandets dynamik i Österbotten, Finland", Migrationsinstitutet (december 2022–februari 2023)

Filosofie doktor i nordisk folkloristik 2022 med avhandlingen Parasiter och "bättre folk": Affekt i näthat mot det svenska i Finland.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Parasiter och "bättre folk": Affekt i näthat mot det svenska i Finland, Åbo Akademi

Tilldelningsdatum: 8 mars 2022

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Karin Sandell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.