Cecilia Nahnfeldt

Professor i Praktisk teologi, Prost honoris causa

20232024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Professor i praktisk teologi. Forskningsintressen: diakoni och samhällsansvar; migration och kyrkor; luthersk kallelse, teologisk fenomenologi

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Externa befattningar

Gästforskare, Uppsala universitet, Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle

1 feb. 20231 feb. 2025

Nyckelord

  • BR Christianity
  • Practical Theology
  • Diaconia
  • Societal collaboration
  • Social Innovation

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.