Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Sofia Jusslin, PeD, är universitetslektor och postdoktoral forskare i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi och gästforskare vid Konstpedagogiska forskningscentret CERADA vid Konstuniversitetet i Helsingfors. Jusslin är utbildad klasslärare och ämneslärare i svenska och litteratur. Hon leder forskargruppen Nordic Early Literacy Education och är huvudredaktör för Journal for Research in Arts and Sports Education och redaktionsmedlem i Dance Articulated

Forskningsintressen

Jusslins forskningsintressen är litteracitet, akademiskt skrivande, dansintegrering och kroppsligt lärande, samt undervisning med konstbaserade ingångar till litteracitet, litteratur och språk. Hon har ett särskilt intresse för forskning med postperspektiv, samt performativ, praktikledd och postkvalitativ forskning. För närvarande bedriver hon postdoktoral forskning inom forskningsprojekten Embodied Language Learning through the Arts (2021–2024 och Poesi! Performativa perspektiv på poesiundervisning (2020–2024) och är projektledare för forskningsworkshopserien Exploring Imagination and Creativity through Play in Nordic Early Literacy Education (2023–2024). 

Undervisning

Jusslin undervisar i svenska och litteratur med didaktisk inritkning på klasslärarutbildningen, med fokus på läs- och skrivprocesser och tidig läs- och skrivutveckling i förskole- och nybörjarundervisningen. Hon handleder kandidat- och magister-, och doktorsavhandlingar i pedagogik, och har flerårig erfarenhet av att undervisa akademiskt skrivande för kandidat- och magisteravhandlingsskribenter inom flera olika vetenskapsområden. 

 

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Pedagogie Doktor, Åbo Akademi

Tilldelningsdatum: 27 jan. 2021

Externa befattningar

Gästforskare, Konstuniversitetet

jan. 2022dec. 2023

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sofia Jusslin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.
  • Ros istället för ris

    Jusslin, Sofia (Mottagare), 2022

    Pris: Annan utmärkelse