Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Sofia Jusslin, PeD, är postdoktoral forskare och universitetslärare i svenska och litteratur med didaktisk inriktning. Hon är också gästforskare vid Konstpedagogiska forskningscentret CERADA vid Konstuniversitetet i Helsingfors. Jusslin är utbildad klasslärare och ämneslärare i svenska och litteratur. Hennes doktorsavhandling Dancing/Reading/Writing: Performative Potentials of Intra-Active Teaching Pedagogies Expanding Literacy Education (2020) bedömdes med Med beröm godkänd. I doktorsavhandlingen samarbetade hon med en danskonstnär och två klasslärare för att utveckla och utforska didaktiska angreppssätt som integrerar kreativ dans i elevers (årskurs 5) läs- och skrivprocesser. Hon är advisory board-medlem i International Association for Research in L1 Education och redaktionsmedlem i tidskriften Dance Articulated.

Forskningsintressen

Jusslins forskningsintressen är litteracitet, akademiskt skrivande, dansintegrering och kroppsligt lärande, samt undervisning med konstbaserade ingångar till litteracitet, litteratur och språk. Hon har ett särskilt intresse för forskning med postperspektiv, samt performativ, praktiknära och postkvalitativ forskning. För närvarande bedriver hon postdoktoral forskning inom forskningsprojekten Embodied Language Learning through the Arts (2021–2024) och Poesi! Performativa perspektiv på poesiundervisning (2020–2024). 

Undervisning

Jusslin undervisar i svenska och litteratur med didaktisk inritkning på klasslärarutbildningen, med fokus på läs- och skrivprocesser och tidig läs- och skrivutveckling i förskole- och nybörjarundervisningen. Hon handleder kandidat- och magisteravhandlingar i pedagogik och håller skrivverkstäder om akademiskt skrivande för kandidat- och magisteravhandlingsskribenter inom flera olika vetenskapsområden. 

 

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Åbo Akademi

Tilldelningsdatum: 27 jan 2021

Externa befattningar

Gästforskare, Konstuniversitetet

nov 2021dec 2022

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sofia Jusslin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.