Sofia Jusslin

Pedagogie Doktor, Docent i ämnesdidaktik med inriktning mot litteracitet

20142025

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Sofia Jusslin, PeD, är docent i ämnesdidaktik med inriktning mot litteracitet och universitetslektor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi, samt gästforskare vid Konstuniversitetet i Helsingfors forskningsinstitut. Jusslin är utbildad klasslärare och ämneslärare i svenska och litteratur. Hon leder forskargruppen Nordic Early Literacy Education och är huvudredaktör för Journal for Research in Arts and Sports Education och redaktionsmedlem i Dance Articulated

Forskningsintressen

Jusslins forskningsintressen är litteracitet, akademiskt skrivande, dansintegrering och kroppsligt lärande, samt undervisning med konstbaserade ingångar till litteracitet, litteratur och språk. Hon har ett särskilt intresse för forskning med postperspektiv, samt performativ, praktikledd och postkvalitativ forskning. För närvarande bedriver hon postdoktoral forskning inom forskningsprojekten Embodied Language Learning through the Arts (2021–2024 och Poesi! Performativa perspektiv på poesiundervisning (2020–2024) och är projektledare för forskningsworkshopserien Exploring Imagination and Creativity through Play in Nordic Early Literacy Education (2023–2024) och forskningsprojektet Skrivdidaktik i lärarutbildning och skola i Finland och Sverige (2023–2024). 

Undervisning

Jusslin undervisar i svenska och litteratur med didaktisk inritkning på klasslärarutbildningen, med fokus på läs- och skrivdidaktik och tidig litteracitet i förskole- och nybörjarundervisningen. Hon handleder kandidat- och magister-, och doktorsavhandlingar i pedagogik, och har flerårig erfarenhet av att undervisa akademiskt skrivande för kandidat- och magisteravhandlingsskribenter inom flera olika vetenskapsområden. 

 

Utbildning / akademisk kvalifikation

Docent i ämnesdidaktik med inriktning mot litteracitet, Åbo Akademi

Tilldelningsdatum: 1 mars 2024

Fil. Dr., Pedagogie Doktor, Åbo Akademi

Tilldelningsdatum: 27 jan. 2021

Externa befattningar

Gästforskare, Konstuniversitetet

jan. 2022dec. 2024

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sofia Jusslin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.