Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen omfattar materiell kultur, konsumtion, livsstil, arbete och fritid, familje- och genushistoria samt mikrohistoria, kulturhistoria och eliternas historia i 1700- och 1800-talets Sverige, Finland och Europa.

Jag har publicerat brett om kulturhistoriska teman, om materiell kultur och handarbete, konsumtion, shopping och lyx, krediter och adelsfamiljers privatekonomi, herrgårdskultur, matkultur och tjänstefolkets arbete. Mina nuvarande forskningsämnen fokuserar i arbetets kulturhistoria, materiell kultur, vardagsliv och familjehistoria i 1700-talets Sverige.

Tillsammans med Charlotta Wolff, professor i Finlands historia vid Åbo universitet, organiserar jag webbseminariet Metoder inom kultur- och idéhistoria (Europa, Norden).

 

Sedan 2023 är jag ordförande för Finska sällskapet för 1700-talsstudier.

Jag är medlem i redaktionsrådet till Historisk Tidskrift för Finland och för Apparence(s), och medlem i redaktionsrådet för serien Crossing Boundaries: Turku Medieval and Early Modern Studies, utgiven av Amsterdam University Press.

Från 2011 till 2022, var jag finska redaktör för 1700-tal – Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies och från 2016 till 2020 redaktör för Historiallinen Aikakauskirja.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., English abstract: Consumption and the lifestyle of the high nobility in eighteenth-century Sweden, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 10 nov. 2009

Licentiat, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 21 dec. 2004

Magister, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 28 nov. 2000

Externa befattningar

Visiting associate professor, University of Luxembourg

20162019

Professor, Åbo universitet

20162018

Docent of European History, Helsingfors universitet

2015 → …

Docent of Finnish and European History, Åbo universitet

2015 → …

Postdoctoral researcher (Academy of Finland), Helsingfors universitet

20132016

Visinting Research Fellow, University of Northampton

20122015

Postdoctoral researcher, Helsingfors universitet

20112013

Editor; managing editor, Finnish Literature Society

20012011

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Johanna Ilmakunnas är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.