Språkhat – en mångvetenskaplig undersökning av hatretorik mot språkliga minoriteter i Finland, Sverige och Ryssland

 • Sandell, Karin (CoI)
 • Saresma, Tuija (CoPI)
 • Creutz, Karin (CoI)
 • Amey, Evgenia (CoI)

Projektinformation

Beskrivning

Projektet Språkhat studerar språkligt motiverat hat med ett komparativt, tvärvetenskapligt och holistiskt angreppssätt. Vi granskar hatretorik mot tre språkgrupper – svenska, finska och ryska – i tre länder – Finland, Sverige och Ryssland – där språkrelationerna skiljer sig åt både strukturellt och historiskt. Språkhat tangerar historiska samhällsrelationer och geopolitik, samt identitet och intersektionella aspekter som genus, klass och etnicitet.

Högerpopulismens uppsving i Finland och Sverige gör fenomenet högaktuellt. Samman-
sättningen av Finlands nuvarande regering med det liberala Svenska folkpartiet och de nationalkonservativa Sannfinländarna i samma regering – har lyft fram både språkfrågan och relationerna mellan befolkningsgrupperna i centrum för debatten på ett nytt sätt. Det är också anmärkningsvärt att regeringens meddelande mot rasism talar om att förebygga hatbrott medan hatretorik inte nämns. Det är således angeläget att granska detta ur ett forskningsperspektiv.
Forskningsprojektet är det första i sitt slag som fokuserar på att undersöka hatretorik och
fördomar specifikt ur ett språkperspektiv med tvärvetenskaplig och komparativ flermetod-
forskning. Redan begreppet språkhat är nyskapande teoretiskt och metodologiskt, eftersom det kombinerar forskningstraditionen om hatretorik och om språkrelationer. Utgångspunkten för projektet och även det förväntade resultatet är att vi skapar en ny och aktuell förståelse för
språkrelationer med hänsyn till nya mediemiljöer, som sociala medier, och den aktuella politiska verkligheten i en allt mer globaliserad värld.

Lekmansbeskrivning

Projektet Språkhat undersöker språkligt motiverad hatretorik med ett jämförande, tvärvetenskapligt och helhetsinriktat tillvägagångssätt. Vi analyserar retorik som uttrycker hat mot tre olika språkgrupper – svenska, finska och ryska – i tre länder – Finland, Sverige och Ryssland – där språkrelationerna varierar både strukturellt och historiskt. Språkhatet berör historiska samhällsförhållanden och geopolitik, samt identitet och olika aspekter såsom genus, klass och etnicitet.
Kort titelSpråkhat
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/24 → …

Nyckelord

 • språkhat
 • hatretorik
 • flermetodforskning
 • affekt
 • diskursteori
 • språkrelationer
 • massdata
 • nätnografi
 • identitet
 • intersektionalitet