Alma Söderhjelms magisterpris i historia

Pris

OmfattningNationell
Tilldelande organisationerSvenska litteratursällskapet i Finland