Personlig profil

Biografi

Jag forskar inom språkdidaktik vid Åbo akademi och arbetars som lärarutbildare och som forskningsledare för LITUM,  Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Jag sitter i styrgruppen för SMDI, nätverket för Svenska med Didaktisk Inriktning. Min egen forskning fokuserar på skrivande i skolans alla ämnen och skrivundervisning. I ett interventionsprojekt arbetar vi med Skrivande som näring för demokratin.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.