Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Jag forskar inom språkdidaktik vid Åbo akademi och arbetars som lärarutbildare och som forskningsledare för LITUM,  Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Jag sitter i styrgruppen för SMDI, nätverket för Svenska med Didaktisk Inriktning. Min egen forskning fokuserar på skrivande i skolans alla ämnen och skrivundervisning. I ett interventionsprojekt arbetar vi med Skrivande som näring för demokratin.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.