Poesi! Performativa perspektiv på poesiundervisning

Projektinformation

Beskrivning

Projektets syfte är att vetenskapligt stärka poesididaktik i såväl teori som praktik genom att utforska och utveckla konstbaserade ingångar i poesiundervisning med fokus på dans- och bildskapande i samarbete med lärare och konstnärer. Genom olika delstudier utforskar projektet vilka poesididaktiska potential som konstbaserade ingångar erbjuder ungdomars tolkningsförhandlingar av poesi och hur konstbaserade ingångar till poesiundervisning kan bidra till att omskapa poesididaktiska angreppssätt.

Projektet utvecklar och utforskar bild- och dansskapande ingångar till poesiundervisning både på gymnasienivå och inom lärarutbildning och samarbetar även med professionella bild- och danskonstnärer som omskapar rumsliga och kroppsliga gestaltningar av poesi. Projektet bidrar med att skapa konkreta didaktiska angreppssätt att undervisa poesi, bidrar till professionell utveckling bland projektets deltagande lärare, lärarstuderande, konstnärer och forskare, bidrar till att utforska och belysa poesins plats och funktion i utbildningssammanhang och bidrar till utvecklandet av en teoretisk förståelse för konstbaserade angreppssätt inom poesiundervisning.
Kort titelPoetry!
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/2031/07/24

Finansiering

  • Svensk-Österbottniska samfundet: 4 000,00 €

Nyckelord

  • poesiundervisning
  • konstbaserade ingångar
  • dans
  • visuell konst
  • litteraturundervisning