Foto av Camilla Rosvall

Camilla Rosvall

Ph.D. in Education, University Lecturer

20142024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Åbo Akademi

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.