Foto av Heidi Höglund
20092022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Heidi Höglund, PeD, är universitetslärare och postdoktoral forskare vid Åbo Akademi. Hennes forskningsintressen berör litteraturdidaktik och litteraturundervisning med ett särskilt intresse för ungas tolkningsarbete, poesididaktik och litteraturdidaktiska perspektiv på komplexa bilderböcker. I doktorsavhandlingen Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations (2017) utforskade Höglund ungdomars filmskapande tolkningsarbete av poesi och erhöll år 2018 forskarpriset Harry Elvings legat för avhandlingen. Hennes postdoktorala forskning har undersökt föreställningar om en samtida litteraturundervisning, både ur ett nationellt och ur ett nordiskt perspektiv, inom projektet Perspektiv på en samtida litteraturundervisning (2018–2020). För närvarande bedriver hon forskning inom forskningsprojekten Poesi! Performativa perspektiv på poesiundervisning (2020–2024) och Komplexa bilderböcker med ungdomar: litteraturdidaktiska perspektiv (2020-2024) och är forskningledare för båda projekten. Höglund är styrgruppsmedlem i Nätverk för litteraturdidaktisk forskning i Norden och koordinator för det internationella nätverket Special Interest Group Research on Literature Education

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Heidi Höglund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.