Komplexa bilderböcker med ungdomar: litteraturdidaktiska perspektiv

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med projektet för att utforska litteraturdidaktiska perspektiv på komplexa bilderböcker. Genom olika studier – till exempel genom att systematiskt kartlägga tidigare forskning, diskutera teoretiska utgångspunkter för komplexa bilderböcker, utforska ungdomars tolkningsarbete av komplexa bilderböcker samt studera lärares erfarenheter av bilderböcker i litteraturundervisningen med ungdomar – avser projektet bidra med kunskap om bilderbokens plats och funktion i litteraturundervisningen med äldre elever.
Kort titelKomplexa bilderböcker
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/2031/12/24

Nyckelord

  • litteraturdidaktik
  • litteraturundervisning
  • bilderböcker
  • litteraturtolkning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.