Komplexa bilderböcker med ungdomar: litteraturdidaktiska perspektiv

Projektinformation

Beskrivning

Komplexa bilderböcker med ungdomar: litteraturdidaktiska perspektiv är ett forskningsprojekt vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Inom projektet är vi intresserade av att teoretiskt och empiriskt undersöka bilderboken som en komplex text i litteraturundervisningen med ungdomar i årskurs 7–9 och gymnasiet. Den samtida bilderboken blir allt mer komplex och utgivningsmässigt syns idag en komplex tematik i bilderböckerna och en allt mer obestämbar målgrupp. Inom den nordiska litteraturdidaktiska forskningen har det under de senaste åren vuxit ett intresse för att studera litteraturarbete med komplexa texter som bjuder på motstånd. Inom projektet för vi samman den litteraturvetenskapliga forskningen om bilderbokens komplexitet med den litteraturdidaktiska forskningens intresse för litteraturarbete med komplexa texter genom att utforska bilderboken som en komplex text i litteraturundervisningen. Genom olika studier – till exempel genom att systematiskt kartlägga tidigare forskning, diskutera teoretiska utgångspunkter för komplexa bilderböcker, utforska ungdomars tolkningsarbete av komplexa bilderböcker samt studera lärares erfarenheter av bilderböcker i litteraturundervisningen med ungdomar – avser projektet bidra med kunskap om bilderbokens plats och funktion i litteraturundervisningen.
Kort titelKomplexa bilderböcker
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/2031/12/24

Finansiering

  • Aktiastiftelsen i Vasa: 10 000,00 €
  • Svenska kulturfonden: 70 000,00 €

Nyckelord

  • litteraturdidaktik
  • litteraturundervisning
  • bilderböcker
  • litteraturtolkning