Vetenskaplig antologi om ordkonst som konstform och pedagogik på svenska i Finland

Projektinformation

Beskrivning

Syftet är att med vetenskaplig forskning skapa ny kunskap om ordkonstpedagogiken på svenska i Finland. I rapporten belyses fenomenet ordkonst ur olika synvinklar. En av de största och kanske mest utmanande frågorna går ut på att definiera fenomenet ordkonst i en vetenskaplig kontext. Det estetiska perspektivet och det mångvetenskapliga anslaget genomsyrar frågeställningarna och träder tydligt fram i beskrivningen av ordkonstens många uttrycksformer.
Kort titelVetenskaplig antologi
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/03/2331/12/25

Finansiering

  • Svenska kulturfonden: 170 000,00 €