Perspektiv på en samtida litteraturundervisning – litteratursyner och legitimeringsgrunder

Projektinformation

Beskrivning

Projektet är ett postdoktoralt forskningsprojekt med avsikten att studera bilden av en samtida litteraturundervisning genom att granska hur litteratur beskrivs, omtalas och förstås inom ramen för skolans verksamhet.

Projektet består av tre olika studier. I studie 1 granskas vilka argument och motiv för litteraturläsning och litteraturundervisning som skrivs fram inom ämnet modersmål och litteratur i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014). I studie 2 görs en komparativ studie av hur litteraturbegreppet beskrivs och vilka syften för litteraturundervisningen som skrivs fram i de nordiska ländernas styrdokument. Studien är en del av ett forskningssamarbete inom Nätverk för litteraturdidaktisk forskning i Norden. I studie 3 riktas intresset mot lärare och deras reflektioner kring litteraturarbete med en komplex, litterär text. Delstudien utforskar vilka litteraturdidaktiska överväganden en grupp gymnasielärare gör i samtal om romanen Min katt Jugoslavien av Pajtim Statovci när deras avsikt är att använda romanen i litteraturundervisningen.

Skolans litteraturundervisning formas över tid och baseras på traditioner, det vill säga synsätt, värderingar och ideal som är mer eller mindre framskrivna och uttalade i olika sammanhang. Traditionerna lever kvar samtidigt som de utmanas och påverkas av sociala, kulturella och politiska förändringar. Att kritiskt granska de perspektiv som både skapar och utmanar litteraturundervisningen är ett viktigt led i att förstå och utveckla en samtida litteraturundervisning. Målsättningen med projektet är att bidra till den vetenskapliga och pedagogiska diskussionen om skolans litteraturundervisning, både ur ett nationellt och ur ett nordiskt perspektiv. En förståelse för de ramar (t.ex. styrdokument) som omger och skapar litteraturundervisningen och den litteraturundervisning som bedrivs (t.ex. via lärarsamtal), kan bidra med kunskap att diskutera och utveckla den.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/1831/12/20

Nyckelord

  • litteraturundervisning
  • litteraturdidaktik
  • läroplan
  • föreställningar
  • cultural models
  • Norden