Utveckling av projektkurser om konstbaserade ingångar i svenska och litteratur

Projektinformation

Beskrivning

Projektet utvecklar och erbjuder projektkurser om konstbaserade ingångar i svenska och litteratur vid Åbo Akademi. Projektet bygger på pågående forskningsprojekt och är ett led i att presentera
aktuell forskning i lärarutbildningen i skräddarsydda kurser.

Budget

18000
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/04/2231/12/23