SKAPA musik i klasslärarutbildningen

Projektinformation

Beskrivning

Att höja kvaliteten inom musikundervisningen i skolorna (åk 1-6) genom att skapa realistiska och tydliga utbildningsstigar för svenskspråkiga klasslärarstuderande att på lika villkor avlägga behörighetsgivande ämnesstudier i musik inom examen.
Kort titelSKAPA musik
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2431/12/26

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Helsingfors universitet
  • Konstuniversitetet

Finansiering

  • Svenska kulturfonden