Lösningar för hälsa

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprofilen Lösningar för hälsa är fast förankrad i Åbo – Finlands ledande region inom läkemedelsutveckling. Var femte industriarbete i Åbonejden är kopplat till biomedicinen och hälften av landets läkemedelsindustri och bioteknologiföretag är stationerade här.

Forskningen inom profilen utförs i samarbete med Åbo universitet. Den är i hög grad organiserad under paraplyorganisationen BioCity Turku och har lett till ett flertal innovationer.

Ett centralt område för Åbo Akademi är biovisualisering, som hjälper forskarna undersöka detaljer i celler och vävnader med hjälp av avancerad och världsledande optisk laserteknik. Biovisualisering är ett framtidsområde där Åbo hör till de ledande regionerna i Europa. Såväl huvudkontoret för den europeiska forskningsinfrastrukturen Euro-BioImaging ERIC som det nationella PET-centret – ett av Europas största center för medicinsk visualisering – är placerade här.

Andra viktiga områden inom profilen Lösningar för hälsa är relaterade till läkemedelsutveckling och farmaci, organisk kemi och biokemi, strukturbiologi och bioinformatik, cell- och molekylärbiologi samt materialforskning. Sedan 2020 ingår även hälsovetenskap, psykologi och IT i profilområdet.

Forskningsprofilen Lösningar för hälsa gick under åren 2015–2020 under namnet Läkemedelsutveckling och diagnostik.

Nyckelord

 • Q Science (General)
 • QA75 Electronic computers. Computer science
 • QD Chemistry
 • QH301 Biology
 • QH426 Genetics
 • QP Physiology
 • QR180 Immunology
 • QR355 Virology
 • R Medicine (General)
 • RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
 • RM Therapeutics. Pharmacology
 • RS Pharmacy and materia medica
 • BF Psychology
 • TP Chemical technology

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Lösningar för hälsa är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.