Foto av Susanne Hägglund

Susanne Hägglund

Pol.mag, sociologi, Fil.kand. i romansk filologi

20032023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Koordinator för forskningsprojekt vid Experience Lab, ÅA i Vasa, samt doktorand i vårdvetenskap på temat människans tillit till sociala robotar som agent i vårdmöten.

Forskningsintressen

Människa-robot interaktion; välfärdsteknologi; tillit till autonoma system; användarupplevelser; hållbar utveckling.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Susanne Hägglund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.