Improving mental health, wellbeing, and resilience of healthcare workers in changing environments

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med APOLLO2028 är att tillhandahålla personal, beslutsfattare och finansiärer inom vårdsektorn med forskningsbaserade innovativa lösningar för att förbättra mental hälsa, välbefinnande och förmågan att vara mer resilient på arbetsplatsen. Projektet strävar till att stötta resiliens på individuell, team- och organisationsnivå för att möta kommande utmaningar, både extrema händelser och dagliga påfrestningar.

Experience Lab leder ett arbetspaket som fokuserar på individuell resiliens. Vi utvecklar nya mått på resiliens baserade på dagliga mätningar av affektiv reaktivitet på arbetsrelaterade stressorer och utforskar organisationsfaktorer som förklarar varför människor skiljer sig i sin nivå av resiliens. Vi samarbetar också i samskapandet av ett scenarioanalysverktyg, där ledare inom hälso- och sjukvården kommer att utforska effekterna av ledningsbeslut i en simulerad organisation.
AkronymAPOLLO2028
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2431/12/27

Samarbetspartner

 • Åbo Akademi
 • University of Montpellier (huvudsaklig)
 • Bocconi University
 • Kaunas Universiity of Technology
 • Karolinska institutet
 • Vilnius University
 • Trinity College Dublin
 • Eötvös Loránd University
 • Massachusetts General Hospital
 • University Hospital of Montpellier
 • Centre Hospitalier Universitaire De Nîmes

Finansiering

 • European Commission

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt