Outi Salo-Ahen

Farmaciedoktor (FaD), Docent

20042024

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Utbildning / akademisk kvalifikation

University Pedagogy Modules 1-5 (Total 25 ECTS credits) – Åbo Akademi University – Modul 1: Teaching and supervising in theory and practice (2012) Modul 2: Institutional conditions for the university teachers, teaching and supervising (2013) Modul 3: Local pedagogical development work: university planning and supervising (2013-2014) Modul 4: Learning in Networks 1 (2015) Modul 5: Tools for internet-based teaching (2013-2014)

24 sep. 201231 maj 2015

Fil. Dr., PhD (Pharm.) – University of Kuopio (University of Eastern Finland) – Major subject: Pharmaceutical Chemistry Article-based thesis: Molecular Modeling of the Endogenous Cannabinoid System – Usability of Modeling Results in Drug Design.

… → 22 feb. 2006

Magister, Master of Science in Pharmacy – University of Eastern Finland – Major subject: Pharmaceutical Chemistry MSc thesis: Quantitative Structure-Activity Relationships of CB1 and CB2 Receptor Ligands

… → 20 juni 2001

Fil. kand., Bachelor of Science in Pharmacy – University of Eastern Finland – BSc thesis: Antisense Oligonucleotides as Potential Drugs

… → 4 maj 1999

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Outi Salo-Ahen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.