Projektinformation

Beskrivning

Our Centre of Excellence aims to counter antimicrobial resistance (AMR) issues and tackle biofilms by developing material-based treatment strategies for infectious diseases. The urgency for innovative solutions stems from the fact that new antibiotic drugs are falling short in addressing the global AMR threat. With expertise in materials science, pharmacy, and artificial intelligence, we will formulate efficient AMR solutions.
AkronymMADNESS
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2431/12/28

Finansiering

  • Stiftelsen för Åbo Akademi sr

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap