Personlig profil

Forskningsintressen

Flexible and Printed Large Area ElectronicsPaper ElectronicsCharge transport and recombination in thin film photovoltaic materials and devicesExtraction current transient techniquesModelling

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Externa befattningar

Presidents visiting fellow, Printable Electronics Research Center at the Suzhou Institute for Nano Sciences (SINANO)

1 nov. 2019 → …

Editor in Chief, IOP Publishing

1 jan. 201831 dec. 2021

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ronald Österbacka är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.