Personlig profil

Forskningsintressen

Research focuses on development of methods for analysis and modeling of molecular structures.Expert in scientific IT; compute clusters and computational tools. Provides services and collaborates with Biocenter Finland technology platforms, particularly Biological imaging, Drug Discovery & Chemical Biology, Genome-wide methods, and Structural Biology. 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Jukka Lehtonen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.