Foto av Fredrik Nilsson
1994 …2024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Fredrik Nilsson är professor i Nordisk etnologi vid Åbo Akademi och har en doktorsexamen från Lunds universitet (2001).

Nilssons forskning är kulturhistoriskt orienterat med en grund i kulturanalys och ett stort intresse för teknologiers eller artefakters inverkan på kulturella processer. Ett huvudspår utgörs av studiet av nationsgränser och transnationella rörelsemönster. Nilsson har i detta sammanhang belyst formeringen av politiska rörelser, såsom skandinavism, ungsocialism och antifascism, men även kriminella nätverk (spritsmugglingen under 1920-talet) samt vardaglig arbetspendling i flera nordiska gränsregioner. Vid sidan om detta har Nilsson, bland annat, undersökt religion och genusformering i det moderna samhället, med särskilt fokus på Frälsningsarmén, samt den kulturella ekonomin, med fokus på aktiesparande som en modern folkrörelse. Nilssons forskning har även tangerat medicinsk humaniora i två större forskningsprojekt, det ena behandlade maskulinitet och övervikt och det andra medicinska interventioner i samband med flyktingmottagning under och omedelbart efter andra världskriget. Till detta ska läggas flera studier av etnologins ämneshistoria. Nilsson leder, tillsammans med Lars-Eric Jönsson, Lunds universitet, och Tine Damsholt, Köpenhamns universitet, det nordiska forskningsprojektet Disrupted Temporalities (2024-2027). Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och undersöker vardagliga tidspraktiker i tider av kris. 

Nilsson har erhållit forskningsmedel från bland annat Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Svenska litteratursällskapet i Finland. Han har även tilldelats vetenskapliga priser av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (2013), Skåneländska Gastronomiska Akademien (2011) och Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur och Historia (2001).

Fredrik Nilsson har haft ett flertal uppdrag som sakkunnig för lektorat, docenturer och professurer i Danmark, Finland och Sverige samt deltagit som expert i utvärderingar av master- och forskarutbildningar i Sverige. Han har lång erfarenhet av fler- eller tvärvetenskapliga samarbeten. Likaså har Nilsson bred erfarenhet av samverkan med såväl arkiv och muséer som privata och kommunala verksamheter.

Han är ledamot i Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur samt Svenska litteratursällskapets vetenskapliga råd. Nilsson ingår även i redaktionsrådet för flera vetenskapliga tidskrifter: Budkavlen. Tidskrift för etnologi och folkloristik, Rig. Kulturhistorisk tidskrift samt Ethnologia Fennica.

Nilssons publikationer omfattar 6 monografier, 9 antologier (som redaktör), 8 temanummer av vetenskapliga tidskrifter (som redaktör), 85 bidrag i antologier, tidskrifter och vetenskapliga rapporter samt ett stort antal recensioner, bloggposter och krönikor. Sammanlagt mer än 200 publikationer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.