InFLAMES-flaggskepp (Innovation Ecosystem based on the Immune System)

Organisationsprofil

InFLAMES är Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma flaggskeppsinitiativ. Målet är att integrera immunologiska och immunologirelaterade forskningsaktiviteter för att utveckla och utnyttja nya diagnostiska och terapeutiska verktyg för precisionsmedicin.

Nyckelord

  • QP Physiology
  • QR180 Immunology
  • RM Therapeutics. Pharmacology

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där InFLAMES-flaggskepp (Innovation Ecosystem based on the Immune System) är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.