InFLAMES-flaggskepp (Innovation Ecosystem based on the Immune System)

Organisationsprofil

Organisationsprofil

InFLAMES är Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma flaggskeppsinitiativ. Målet är att integrera immunologiska och immunologirelaterade forskningsaktiviteter för att utveckla och utnyttja nya diagnostiska och terapeutiska verktyg för precisionsmedicin.

Nyckelord

  • QP Physiology
  • QR180 Immunology
  • RM Therapeutics. Pharmacology

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där InFLAMES-flaggskepp (Innovation Ecosystem based on the Immune System) är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.