InFLAMES-flaggskepp (Innovation Ecosystem based on the Immune System)

Organisationsprofil

Organisationsprofil

InFLAMES är Åbo universitets och Åbo Akademis flaggskeppsprojekt. Målet är att identifiera nya läkemedelsutvecklingsobjekt och att bedriva läkemedelsutveckling tillsammans med bioteknik- och läkemedelsföretagen. Inom flaggskeppsprojektet främjas även diagnostiken, med vilken man kan skräddarsy lämpliga precisionsbehandlingar för patienter.

Nyckelord

  • QP Physiology
  • QR180 Immunology
  • RM Therapeutics. Pharmacology

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där InFLAMES-flaggskepp (Innovation Ecosystem based on the Immune System) är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.