Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Forskningsintressen:

 1. Deliberativ demokrati
 2. Democratiska innovationer
 3. Samtalsdemokratiska experiment
 4. Allmän opinion
 5. Valforskning

Biografi

 

 1. Professor i statskunskap 
 2. Föreståndare för Institutet för samhällsforskning (Samforsk). 
 3. Ansvarig ledare för spjutspetsenheten i opinionsforskning med rubriken "Demokratins framtid" (2019-2023). 
 4. Avnsarig ledare för den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion (FIRIPO) (FA 2020-2022).
 5. Ordförande för Finlands nationella valforskningskonsortium (FNES). 
 6. Medlem i styrgruppen för forskarnätverket om demokratiska innovationer vid det europeiska statsvetarkonsortiet ECPR.

 

Undervisning

Ansvarig för magisterprogrammet i statsvetenskap vid Åbo Akademi. Har hand om de fördjupade kurserna politiskt beteende och politisk teori, delat ansvar för magisterseminarierna i statskunskap samt kursen demokratins utmaningar. Handleder magisterstuderande och doktorander i statskunskap.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kimmo Grönlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.