Foto av Kimmo Grönlund
20102020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Forskningsintressen:

 1. Deliberativ demokrati
 2. Democratiska innovationer
 3. Samtalsdemokratiska experiment
 4. Allmän opinion
 5. Valforskning

Biografi

 1. Professor i statskunskap 
 2. Föreståndare för Institutet för samhällsforskning (Samforsk). 
 3. Ansvarig ledare för spjutspetsenheten i opinionsforskning med rubriken "Demokratins framtid" (2019-2023). 
 4. Avnsarig ledare för den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion (FIRIPO) (FA 2020-2022).
 5. Ordförande för Finlands nationella valforskningskonsortium (FNES). 
 6. Medlem i styrgruppen för forskarnätverket om demokratiska innovationer vid det europeiska statsvetarkonsortiet ECPR.

Undervisning

Ansvarig för magisterprogrammet i statsvetenskap vid Åbo Akademi. Har hand om de fördjupade kurserna politiskt beteende och politisk teori, delat ansvar för magisterseminarierna i statskunskap samt kursen demokratins utmaningar. Handleder magisterstuderande och doktorander i statskunskap.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kimmo Grönlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.