Personlig profil

Forskningsintressen

Refugee law; international human rights law; forced migration; immigration detention; child rights; extraterritorial state obligations; border access and control.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Stephen Phillips är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.