Barn- och ungdomsvetenskaplig forskningsmiljö vid FPV

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Största barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön i Svenskfinland

Samlar forskning om barns och ungdomars lärande, hälsa och livsvillkor

Mångsidig forskningsmiljö med spetskompetens inom

 • småbarnspedagogik och pedagogik på alla stadier inom skola
 • professionellt arbete med barn och unga
 • barns och ungas hälsa och välfärd
 • barns och ungas aktörskap i samhället

Nyckelord

 • H Social Sciences (General)
 • ungdom
 • barn
 • ungdomskultur
 • LB1501 Primary Education
 • LB1603 Secondary Education. High schools
 • LB2300 Higher Education
 • BF Psychology

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Barn- och ungdomsvetenskaplig forskningsmiljö vid FPV är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.