Åbo Akademi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Åbo Akademi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences