Åbo Akademi

Adress
  • Turku

    Finland

Här hittar du oss

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Åbo Akademi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap