Personlig profil

Biografi

Hamed Ahmadinia has a Ph.D. in Information Studies (22.5.2024) and is currently engaged in post-doctoral research with the Mobile Futures project. His doctoral research at Åbo Akademi University emphasized the importance of understanding and addressing the unique information behaviors of diverse populations. In his role with the Mobile Futures project, Hamed has honed his skills in quantitative data analysis, focusing on critical aspects such as trust in migration-related information and the labor market challenges faced by racialized immigrants.

This multidisciplinary pursuit not only informs policy but also seeks to mitigate information disparities and improve interpersonal and digital health communication among immigrant groups. Hamed's academic journey reflects a steadfast commitment to enhancing understanding and support for immigrant communities through informed research and practical application. He is involved in the Mobile Futures project, specifically in Workpackage 3: Trust in Information, Academy of Finland (2023–2024), and Workpackage 4: Trust in the Labour Market, Academy of Finland (2023–2024).

Hamed's research interests include:

 • Cultural and Social Influences on Health
 • Immigrant Information Behavior
 • Information Disparities in Immigrant Populations
 • Interpersonal and Digital Health Communication
 • Predictors of Health Behaviors in Immigrants
 • Quantitative Data Analysis in Migration Studies

To advance his research agenda, Hamed is acquiring knowledge and expertise in big data analytics, enabling him to apply contemporary social science research principles and advanced analytical and computational tools to his work.

Read more at www.ahmadinia.fi

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, Åbo Akademi

20142017

Magister, Business Administration - Specialisation in Finance, Faculty of Management, Azad University Central Tehran Branch, Tehran

20082010

Fil. kand., Accounting - Specialisation in Taxation, Kharazmi University

20022007

Externa befattningar

Research visitor, Högskolan i Borås

1 sep. 202212 dec. 2022

Research visitor, OsloMet – Oslo Metropolitan University

1 maj 202231 maj 2022

Nyckelord

 • H Social Sciences (General)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Hamed Ahmadinia är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.