Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Hamed Ahmadinia is a doctoral candidate in Information Studies at Åbo Akademi University with a diverse academic background that spans Accounting to Information Studies. He applies his interdisciplinary knowledge to conduct innovative research that creates value for various stakeholders, including the public and individuals.

His current research interests lie in the intersection of beliefs, information seeking, and minorities. Specifically, he is investigating the factors that motivate diverse populations and beliefs to seek information, the barriers they face, and how they interpret and utilize the information obtained. His research places a particular emphasis on the cultural aspects of information seeking, beliefs, and information behavior, as well as information literacy, health communication, e-health, and minorities.

To advance his research agenda, Hamed is acquiring knowledge and expertise in big data analytics, which enables him to apply contemporary social science research principles and advanced analytical and computational tools to his work.

Read more at www.ahmadinia.fi

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, Åbo Akademi

20142017

Magister, Business Administration - Specialisation in Finance, Faculty of Management, Azad University Central Tehran Branch, Tehran

20082010

Fil. kand., Accounting - Specialisation in Taxation, Kharazmi University

20022007

Externa befattningar

Research visitor, Högskolan i Borås

1 sep. 202212 dec. 2022

Research visitor, OsloMet – Oslo Metropolitan University

1 maj 202231 maj 2022

Nyckelord

  • H Social Sciences (General)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Hamed Ahmadinia är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.