Organisationsprofil

Organisationsprofil

The research at Information Technology is organized around on three themes: development of mission-critical software, the industrial internet and algorithms and software in bio engineering:

  • Mission-critical software focuses on the design and development of high quality, reliable software systems. This includes formal methods in system design, software testing, explainable AI for the development of autonomous systems, high performance software and low-power and energy efficient software systems.
  • Industrial internet focuses on the interconnections of sensors and actuators with computer systems in industrial and manufacturing applications. We study the creation of digital twins for performance and reliability evaluation in challenging industrial systems.
  • Algorithms and software in bio engineering focuses on research on computational systems ,biology natural computing, network analysis theory of computing and computational modelling.

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Informationsteknologi är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.