Foto av Cataldo De Blasio

Cataldo De Blasio

Doctor of Science in Technology

20082024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Doctoral degree, PhD, In Chemical Engineering – Åbo Akademi University – Main subject: Process Design and Systems Engineering Supplementary subject: Heat Engineering.

… → 10 dec. 2010

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Cataldo De Blasio är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.