Personlig profil

Biografi

Johan Bobacka, D.Sc. (Tech.), is Professor of Analytical Chemistry at the Laboratory of Molecular Science and Engineering, Åbo AkademiUniversity. His main research activities are in the area of electroanalytical chemistry and electrochemical sensors with special emphasis on the development of solid-contact ion-selective electrodes, solid-state reference electrodes and novel transduction principles for ion sensors. Research activities are also directed towards sodium-ion batteries and wearable chemical sensors. He is a co-founder and senior scientific advisor of the company GlucoModicum Oy developing a platform for non-invasive glucose monitoring. He is an editor of Sensors & Actuators: B. Chemical (Elsevier) and a member ofthe editorial advisory board of Electrochimica Acta (Elsevier). He is also a member of the editorial boards of the Journal of Solid State Electrochemistry (Springer), Chemosensors (MDPI) and Current topics in electrochemistry (Research Trends). He is a member of the board of the profiling area Technologies for a sustainable future and chairman of the board of the Johan Gadolin Process Chemistry Centre (PCC) at Åbo Akademi University. He has co-supervised 15 doctoral theses and 52 MSc theses. His publications include 185 peer-reviewed articles with an H-index of 46 (Web of Science).

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Johan Bobacka är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.