Medlem av Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland

Pris: Hedersutmärkelse

Tilldelande organisationerSvenska Tekniska vetenskapsakademin i Finland