Projektinformation

Beskrivning

Undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt 2021-2024, strategisk UKM-finansiering. Koordinerad av Aalto universitetet.
AkronymFICORE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2131/12/24

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi
  • Aalto University (huvudsaklig)
  • Indian Institute of Technology Bombay
  • Indian Institute of Technology Mandi
  • Department of Molecular Medicine, Jamia Hamdard, New Delhi, India
  • Indian Institute of Technology Delhi

Finansiering

  • Undervisnings och kulturministeriet i Finland (UKM): 400 000,00 €

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna