Projektinformation

Beskrivning

Undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt 2021-2024, strategisk UKM-finansiering. Koordinerad av Aalto universitetet.
AkronymFICORE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2131/12/24

Samarbetspartner

 • Åbo Akademi
 • Aalto-Universitetet (huvudsaklig)
 • Indian Institute of Technology Bombay
 • Indian Institute of Technology Mandi
 • Department of Molecular Medicine, Jamia Hamdard, New Delhi, India
 • Indian Institute of Technology Delhi

Finansiering

 • Undervisnings och kulturministeriet i Finland (UKM)

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna