Nätverk

Minoritetsforskning

Åbo Akademi

Organisation: Forskningens profilområde

Lösningar för hälsa

Åbo Akademi

Organisation: Forskningens profilområde

Åbo universitet

Extern organisation: Akademisk

Tampere University

Extern organisation: Akademisk

Lunds universitet

Extern organisation: Akademisk

Universite Lausanne

Extern organisation: Akademisk

University of Oulu

Extern organisation: Akademisk

Yle

Extern organisation: Okänt

Mittuniversitetet

Extern organisation: Akademisk

Queen's University

Extern organisation: Akademisk

Justitieministeriet

Extern organisation: Myndighet

Utrecht University

Extern organisation: Akademisk