FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Samhällsvetenskaper är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.
 • CSES Module 5 Full Release

  McAllister, I. (Medverkande), Sheppard, J. (Medverkande), Müller, W. C. (Medverkande), Kritzinger, S. (Medverkande), Boomgaarden, H. (Medverkande), Hooghe, M. (Medverkande), Dassonneville, R. (Medverkande), Okolikj, M. (Medverkande), Stiers, D. (Medverkande), Meneguello, R. (Medverkande), Stephenson, L. (Medverkande), Harell, A. (Medverkande), Rubenson, D. (Medverkande), Loewen, P. J. (Medverkande), Segovia, C. (Medverkande), Gamboa, R. (Medverkande), Alfaro-Redondo, R. (Medverkande), Alpizar, F. (Medverkande), Guzman-Castillo, J. (Medverkande), Hansen, K. M. (Medverkande), Stubager, R. (Medverkande), Grönlund, K. (Medverkande), Sauger, N. (Medverkande), Valentin, B. (Medverkande), Wessels, B. (Medverkande), Schoen, H. (Medverkande), Rossteutscher, S. (Medverkande), Schmitt-Beck, R. (Medverkande), Wolf, C. (Medverkande), Fieldhouse, E. (Medverkande), Green, J. (Medverkande), Evans, G. (Medverkande), Mellon, J. (Medverkande), Prosser, C. (Medverkande), Andreadis, I. (Medverkande), Chadjipadelis, T. (Medverkande), Teperoglou, E. (Medverkande), Pang-Kwong, L. (Medverkande), Enyedi, Z. (Medverkande), Todosijevic, B. (Medverkande), Littvay, L. (Medverkande), Onnudottir, E. H. (Medverkande), Hardarson, O. O. (Medverkande), Porisdottir, H. (Medverkande), Helgason, A. F. (Medverkande), Asgeirsdottir, T. L. (Medverkande), Bowler, S. (Medverkande), Kristinsson, G. H. (Medverkande), Eyborsson, G. P. (Medverkande), Indridoason, I. H. (Medverkande), Bernburg, J. G. (Medverkande), Olafsdottir, S. (Medverkande), Marsh, M. (Medverkande), Shamir, M. (Medverkande), Shomer, Y. (Medverkande), Sheffer, L. (Medverkande), Yakter, A. (Medverkande), Segatti, P. (Medverkande), Vegetti, F. (Medverkande), Yamada, M. (Medverkande), Maeda, Y. (Medverkande), Hino, A. (Medverkande), Matsubayashi, T. (Medverkande), Ramonaite, A. (Medverkande), Komar, O. (Medverkande), Zivkovic, S. (Medverkande), Malesevic, I. (Medverkande), Kandic, S. (Medverkande), Batricevic, N. (Medverkande), Stankov, N. (Medverkande), Rekker, R. (Medverkande), Van Der Brug, W. (Medverkande), Van Der Meer, T. (Medverkande), Van Der Kolk, H. (Medverkande), Vowles, J. (Medverkande), Greaves, L. (Medverkande), Bergh, J. (Medverkande), Aardal, B. (Medverkande), Costa Lobo, M. (Medverkande), Magalhaes, P. (Medverkande), Gyarfasova, O. (Medverkande), Bahna, M. (Medverkande), Young Lee, N. (Medverkande), Kim, W. (Medverkande), Oscarsson, H. (Medverkande), Tresch, A. (Medverkande), Bernhard, L. (Medverkande), Lauener, L. (Medverkande), Huang, C. (Medverkande), Bureekul, T. (Medverkande), Sangmahamad, R. (Medverkande), Mehrez, A. (Medverkande), Schneider, C. Q. (Medverkande), Carkoglu, A. (Medverkande), Aytac, S. E. (Medverkande), Hutchings, V. (Medverkande), Brader, T. (Medverkande), DeBell, M. (Medverkande), Donakowski, D. (Medverkande), Iyengar, S. (Medverkande), Howell, D. (Medverkande), Hillygus, S. (Medverkande), Shaw, D. (Medverkande), Valentino, N. (Medverkande), Bottinelli, O. A. (Medverkande), Bottinelli, E. (Medverkande) & Selios, L. (Medverkande), GESIS, 25 juli 2023

  Dataset