The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society

Hilde Hofslundsengen, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson, Sofia Jusslin, Elisabeth Mellgren, Bente Hagtvet, Ria Heilä-Ylikallio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
16 Nedladdningar (Pure)
Filter
Medlemskap i förening eller nätverk

Sökresultat