The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society

Hilde Hofslundsengen, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson, Sofia Jusslin, Elisabeth Mellgren, Bente Hagtvet, Ria Heilä-Ylikallio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
16 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap