Nordic Early Literacy Education (Extern organisation)

  • Hilde Hofslundsengen (Medlem)
  • Jusslin, S. (Ordförande)
  • Maria Magnusson (Medlem)
  • Camilla Forsberg (Medlem)
  • Hanne Næss Hjetland (Medlem)
  • Tarja Alatalo (Medlem)
  • Martina Norling (Medlem)
  • Tjäru, S. (Medlem)
  • Heilä-Ylikallio, R. (Medlem)

Aktivitet: MedlemskapMedlemskap i förening eller nätverk

Beskrivning

Syftet med nätverket är tvåfaldigt: Att generera kunskap om barns skriftspråkande lärandeprocesser och utveckling och att stärka kunskapen om barns skriftspråkliga aktiviteter i de nordiska ländernas förskollärarutbildningar och tidiga skolår.

Mer specifikt syftar nätverket till att:

Generera ny kunskap om skriftspråkliga aktiviteter bland förskolebarn och i de tidiga skolåren.
Genomföra forskningssamarbeten med kvalitativa och kvantitativa metoder.
Jämföra perspektiv på tidig skriftspråksutveckling inom Norden.
Samarbeta för att utveckla kursinnehållet om yngre barns skriftspråkliga aktiviteter i lärarutbildningen.
Uppmuntra lärare och lärarstudenter till samarbeten inom det nordiska nätverket.
Period2016 → …
VidNordic Early Literacy Education