Foto av Ann-Catrin Östman

Ann-Catrin Östman

Äldre universitetslektor, docent, Docent i agrarhistoria

20112023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Forskningsområden: genushistoria, agrarhistoria och socialhistoria samt historiografi och historiebruk. För tillfället arbetar jag på studier som berör försörjningsvillkor, mobilitet och utvisningsförfaranden.

Jag är ansvarig för två projekt som berör förvisningar Waves of banishments? Regulations and practices of expulsion in Northern Europe 1450–1900 (Finlands Akademi 2021–25) och ”Packa sin kos” – studier om förvisade och utvisningsdomar under fyra sekler (Svenska kulturfonden 2021–2024).  I projekten granskas förvisningar och utvisningar lokalt, regionalt och nationellt. De exempel vi tar berör främst befolkningen i det svenska rikets östra del från 1450-talet – efter 1809 i det särförvaltade storfurstendömet Finland inom det ryska riket. Tidiga resultat har presenterats i artikeln "Sukupuolittuneet tuomiot? Naiset karkotusten kohteina 1600-luvun Ruotsissa". Sukupuolentutkimus/Genusforskning 2021 (Ojala-Fulwood, Lamberg & Östman)

Under åren 2015–2021 ansvarade jag projekten Kommunicerande konsumtion (SKF & SLS) och Dealing with Difference (Finlands Akademi & Kone). Inom projektet publicerades bland annat böckerna:

Jutta Ahlbeck, Eija Stark & Ann-Catrin Östman (eds), Forgotten Livelihoods:  Encounters and Practices of Petty Trade in Northern Europe, 1820–1960. Palgrave MacMillan, OA 2022 (eds. Ahlbeck, Stark & Östman) 

Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman (red). Att mötas kring varor. Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland  (red Wassholm & Östman) 

Mitt intresse för nordisk historiografi och historiebruk har under de senaste åren utmynnat i två samskrivna texter:

Gender-equality pioneering, or how three Nordic states celebrated 100 years of women’s suffrage. Scandinavian Journal of History, 2022 (med Eirinn Larsen & Ulla Manns)

Gender and economic history in the Nordic countries. Scandinavian Economic History Review, 2022:2, 113–122. (med  Klara Arnberg & Eirinn Larsen)

Jag är också knuten till projektet Pätkätyön pitkä historia (Viitaniemi/Kone), inom vilket jag skrivit en artikel som berör småhandel, försörjning och förvisning under 1600-talet.  Anknuten till forskningsprojektet Gender & Work i Uppsala och tillsammans med andra forskare har jag även beaktat övrig tematik som hänför sig till 1600-talet:

Rijfsfinskan och utanförskapets börda. Främlingskap och språkskillnader i trolldomsprocesserna i Jakobstad 1653–1713. Historisk Tidskrift för Finland, 2021:1, 35–83. (med Marko Lamberg)

Constitutive Tasks: Performances of Hierarchy and Identity. In Maria Ågren (red) Making a Living, Making a Difference Gender and Work in Early Modern European Society. Oxford University Press 2017, 127–158. (with Karin Jansson and Rosmarie Fiebranz)

 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ann-Catrin Östman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.