Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Forskningsintressen: finsk-ryska relationer, nationell identifikation, nation och språk, historiekultur och historiebruk, etnicitet och rörlig handel, konsumtion 

Aktuellt forskningsprojekt: Kommunicerande konsumtion. Kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland 1800–1940

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Åbo Akademi

Tilldelningsdatum: 8 maj 2008

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Johanna Wassholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler