Johanna Wassholm

Fil.dr, docent i Rysslands och Nordens historia

20052022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Forskare i projektet Waves of Banishments? Regulations and Practices of Expulsion in Northern Europe, 1450–1900 (Finlands Akademi/Svenska Kulturfonden) 2022–23.

Redaktör för Svenska litteratursällskapets årsbok 2022 (Historiska och litteraturhistoriska studier 97) och huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland 2022–26. Arbetar även med ett populärhistoriskt verk om Handelsmän och hantverkare i Karis (Gardberg Center).

Senaste publikationer: 

Wassholm, Johanna, "Threatening Livelihoods": Nordic Enemy Images of Peddlers from the Russian Empire. Jutta Ahlbeck, Eija Stark & Ann-Catrin Östman (eds.), Encounters and Practices of Petty Trade in Northern Europe, 1820–1960: Forgotten Livelihoods. London: Palgrave Macmillan 2022. 221–249.

Wassholm, Johanna & Anna Sundelin, Rag Collectors: Mobility and barter in a circular flow of goods. Jutta Ahlbeck, Eija Stark & Ann-Catrin Östman (eds.), Encounters and Practices of Petty Trade in Northern Europe, 1820–1960: Forgotten LivelihoodsLondon: Palgrave Macmillan 2022. 69–94.

Wassholm, Johanna & Ann-Catrin Östman, Introduktion. Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950. Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman (red.), Att mötas kring varor. Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950. SSLS 855. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet 2021. 9–31. 

Wassholm, Johanna, Judar och tatarer på Finlands marknader. Plats och praktiker i handelsmötet. Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman (red.), Att mötas kring varor. Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950. SSLS 855. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet 2021. 151–179.

Haapala, Pertti, Marko Tikka, Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman, Poliittiset voimat: säädyt, kansa, puolueet ja sotilaat. Petri Karonen, Nils Erik Villstrand & Pertti Haapala (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400–2000. Osa 1: Rakenteet ja instituutiot. Tampere: Vastapaino 2021. 265–298.

Haapala, Pertti, Mervi Kaarninen, Katja-Maria Miettunen, Ilona Pikkanen, Nils Erik Villstrand & Johanna Wassholm, Kertomus Suomen historiasta. Pirjo Markkola, Marjaana Niemi & Pertti Haapala (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400–2000. Osa 2: Yhteisöt ja identiteetit. Tampere: Vastapaino 2021. 475–534.

 

Forskningsintressen

finsk-ryska relationer, nationell och språklig identifikation, historiekultur och historiebruk, etnicitet och rörlig handel, utvisningar, förfalskningar

Undervisning

Undervisar läsåret 2021–22 följande kurser vid Åbo Akademis Öppna universitet: Jag, en konsument (5 sp) och Rysslands historia (5 sp). 

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Åbo Akademi

Tilldelningsdatum: 8 maj 2008

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Johanna Wassholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.