Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Biografi

Forskare i projekten Waves of Banishments? Regulations and Practices of Expulsion in Northern Europe, 1450–1900 (FA) 2022–2023 och Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under första hälften av 1800-talet (SLS) 2024–2025. Arbetar även med ett populärhistoriskt verk om Handelsmän och hantverkare i Karis (Gardberg Center).

Huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland 2022–2026. 

Senaste publikationer i urval: 

Wassholm, Johanna, "Agitators and Spies": The Enemy Image of Mobile Russians in the Grand Duchy of Finland, 1899–1901. Kati Parppei & Bulat Rakhimzianov (eds.), Images of Otherness in Russia, 1547–1917. Imperial Encounters in Russian History. Boston: Academic Studies Press  2023.

Sundelin, Anna & Johanna Wassholm, Transnational Networks in Northern European Mobile Trade in the Late 1800s. History of Retailing and Consumption 8:3, 2022.

Wassholm, Johanna, "Threatening Livelihoods": Nordic Enemy Images of Peddlers from the Russian Empire. Jutta Ahlbeck, Eija Stark & Ann-Catrin Östman (eds.), Encounters and Practices of Petty Trade in Northern Europe, 1820–1960: Forgotten Livelihoods. London: Palgrave Macmillan 2022. 221–249.

Sundelin, A. & J. Wassholm, Networks in Trade. The Arhippainen Family as Peddlers, Shopkeepers, and Bridgebuilders in Russia and Finland, 1850–1940. Ethnologia Scandinavica 52, 2022. 6–24.

Wassholm, Johanna & Ann-Catrin Östman, Introduktion. Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950. Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman (red.), Att mötas kring varor. Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950. SSLS 855. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet 2021. 9–31. 

Wassholm, Johanna, Judar och tatarer på Finlands marknader. Plats och praktiker i handelsmötet. Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman (red.), Att mötas kring varor. Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950. SSLS 855. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet 2021. 151–179.

Haapala, Pertti, Marko Tikka, Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman, Poliittiset voimat: säädyt, kansa, puolueet ja sotilaat. Petri Karonen, Nils Erik Villstrand & Pertti Haapala (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400–2000. Osa 1: Rakenteet ja instituutiot. Tampere: Vastapaino 2021. 265–298.

Haapala, Pertti, Mervi Kaarninen, Katja-Maria Miettunen, Ilona Pikkanen, Nils Erik Villstrand & Johanna Wassholm, Kertomus Suomen historiasta. Pirjo Markkola, Marjaana Niemi & Pertti Haapala (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400–2000. Osa 2: Yhteisöt ja identiteetit. Tampere: Vastapaino 2021. 475–534.

 

Forskningsintressen

finsk-ryska relationer, nationell och språklig identifikation, historiekultur och historiebruk, etnicitet och rörlig handel, utvisningar, förfalskningar

Undervisning

Undervisning vid ÖPU läsåret 2022–23: Rysslands historia (5 sp) 

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Åbo Akademi

Tilldelningsdatum: 8 maj 2008

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Johanna Wassholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.