Personlig profil

Forskningsintressen

Etnolog, Arkivarie på Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi.

Biografi

Etnolog. Sysslat med innovationsforskning och kulturekologi i maritima miljöer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Externa befattningar

Styrelsemedlem, Stiftelsen för Lebellska köpmanshuset i Kristinestad

26 maj 2013 → …

Nämndmedlem i traditionsvetenskapliga nämnden, Svenska litteratursällskapet i Finland

200631 dec. 2023

Vice ordförande i traditionsvetenskapliga nämnden, Svenska litteratursällskapet i Finland

20062021