Foto av Anna Sundelin
20082023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Del av projektet Klasskamp på svenska  https://www.abo.fi/projekt/klasskamp-pa-svenska-kps/

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anna Sundelin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler